Algemene voorwaarden

Training

 1. De les gaat altijd door, tenzij de trainer voortijdig afbelt.
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen.
 3. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les.
 4. Als de lessen eenmaal begonnen zijn en noodgedwongen moeten worden gestopt door weersomstandigheden, worden deze niet meer ingehaald.
 5. Bij verhindering dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer te worden afgemeld.
 6. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden.
 7. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.

Indeling

 1. De indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau.
 2. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de eigenaar van Vink Sports.

Inschrijving en betaling

 1. Met het versturen van uw gegevens via het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met Vink Sports.
 2. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient rechtstreeks overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL38RABO0309613574 ten name van Julian Vink.
 3. Na ontvangst van het lesgeld heeft u recht op deelname aan de padel trainingen van Vink Sports.
 4. Vink Sports behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 5. Bij tussentijdse beëindiging door leerling en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 6. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.

Aansprakelijkheid

 1. Vink Sports en/of Julian Vink zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortkomende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen